Medlems- & handelsbetingelser

 Som medlem beder vi dig følge Klubbens regler og dermed være medvirkende til, at alle får den bedste oplevelse. 

Ved oprettelse af medlemskab i THE CLUB accepterer du som medlem de
følgende medlems-og handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik.
Du accepterer ligeledes THE CLUB´s ordensreglement og den til
enhver tid gældende persondatapolitik.

Ved tvivlsspørgsmål er det altid personalets anvisninger,
som er gældende.

THE CLUB REGLER

Som medlem beder vi dig følge træningsklubbens regler og hermed være med til at sikre,
at alle får den bedste træningsoplevelse.
Ved tvivlsspørgsmål er det altid personalets anvisninger, som er gældende.

MEDLEMSKORT OG ADGANG TIL THE CLUB
Dit medlemskort er personligt og du bedes medbringe det hver gang du skal til træning.
Adgang til træningsarealer og omklædningsrum er forbeholdt medlemmer.
Som medlem bedes du tjekke ind via medlemscomputeren når du ankommer til THE CLUB.

BEKLÆDNING OG OMKLÆDNING
Du bedes anvende sko og beklædning der er velegnet til indendørs træning. Det er ikke tilladt at træne i bar mave – eller overkrop i Klubben.

Medbring meget gerne et lille håndklæde, for at skåne sæder på maskiner samt til aftørring af sved.

Deltager du på HEAT timer bedes du medbringe stort håndklæde, der kan dække træningsmåtten i salen.
Tasker, jakker og andre ikke træningsrelaterede ting, må ikke medbringes rundt i træningsarealerne, og skal låses inde i skabene i omklædningsrummene.
Hængelås til skabene kan købes i THE CLUB eller egen lås kan medbringes.

Omklædnings skabene er ikke personlige og bedes tømmes efter brug.
Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, kan blive klippet og erstattes ikke.

THE CLUB er ikke ansvarlig for ting som opbevares i skabene.

TRÆNING I THE CLUB
Cardio udstyr bedes aftørres efter brug og udstyr og faciliteter bedes ryddes op når du har færdiggjort din træning. Udstyr skal benyttes til de øvelser, som det er beregnet til, og frivægte skal have gulvkontakt før de slippes.

MILON
Ved træning i MILON skal du følge cirklen, og som udgangspunkt starte ved maskinen hvorpå der står “start”. Er du ikke interesseret i at træne en hel runde i MILON maskinerne er det også muligt blot at træne på en enkelt maskine. De medlemmer som træner hele cirklen, og derfor har startet et flow har førsteret til maskinerne, så vælger du blot at træne en enkelt maskine skal du tage hensyn, og afvente til der er plads i cirklen.

Træning uden instruktør i holdsalene er ikke tilladt.

MUSIK OG MOBILTELEFON
Det er tilladt at tage billeder med smartphones, såfremt at personerne på billederne har givet deres samtykke. Det er ikke tilladt at tage billeder/video til kommerciel brug uden aftale med THE CLUBs ledelse.
Mobilsamtaler skal begrænses og du bedes tage hensyn til andre i træningsområderne og omklædningsrummene.
Ønsker du at høre musik via din telefon bedes du benytte høretelefoner.

BØRN I KLUBBEN
Det er ikke tilladt at have sit barn med til træning.
Er du tilmeldt Mor/Baby Bootcamp, må du have din baby med, oæner i cardio området.
Juniormedlemmer (13-15 år) kan træne i anviste tidsrum og på udvalgte hold.
Al juniortræning samt børnenes ophold i THE CLUB er forældrenes/værges ansvar.

MEDLEMS- OG HANDELSBETINGELSER

OPRETTELSE 

Ved oprettelse af medlemskab i THE CLUB accepterer du som medlem de følgende medlems- og handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik. Du accepterer ligeledes THE CLUBS ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik.

Pr. 1. maj 2024 betales kr. 99,- i forbindelse med oprettelse af dit medlemskab.

DINE OPLYSNINGER

For at kunne tegne et medlemskab hos os, beder vi dig ved indmeldelsen om at oplyse dit navn, adresse,  e-mailadresse,  fødselsdato samt telefonnummer og betalingsinformationer.

Såfremt der foretages ændringer i dine kontraktoplysninger, er det dig som medlem, der bedes sikre, at vi får tilrettet dine data i THE CLUB. Du har mulighed for selv redigere oplysningerne via login på Klubbens hjemmeside, alternativt kan du kontakte os i receptionen eller på mail og vi skal hjælpe dig.

Såfremt du ønsker at ændre eller slette dine kortdetaljer vedr. dine betalinger, kan dette ske via eget login på hjemmesiden under fanen ”Medlemsoplysninger. Ønsker du hjælp hertil, kan administrationen kontaktes via mail eller telefon.

MAILS MED INFORMATION

Ved indmeldelse giver du ligeledes dit samtykke til, at THE CLUB må sende dig informationsmails, hvis formål er, at holde dig opdateret i forhold til ændringer i dit medlemskab, nyheder, tiltag mv.

Du har altid mulighed for at til- og fravælge hvilke typer af informationer, du ønsker at modtage fra os. Dette kan du gøre ved at henvende dig i Klubben eller via contact@theclubfitness.dk.

DIT MEDLEMSKORT

Du skal medbringe dit medlemskort og registrere dit fremmøde hver gang du kommer til træning. Mister eller beskadiger du medlemskortet, bedes du henvende dig til personalet i centeret, der vil hjælpe dig med udstedelse af nyt kort mod betaling. 

MISBRUG AF MEDLEMSKORT

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort kan THE CLUB vælge at sætte medlemskabet til øjeblikkeligt ophør. 

THE CLUBS priser reguleres løbende efter markedsforhold, udviklingen i samfundet samt inflation. Forøgede omkostninger kan have indflydelse på prisændringer i THE CLUB. 

Vedtagelsen af nye medarbejderforhold eller andre lovgivningsmæssige krav kan have indflydelse på medlemmernes priser.  Eventuelle prisstigninger vil blive beregnet og fastsat ud fra de forøgede omkostninger for THE CLUB.

Alle prisændringer vil blive varslet skriftligt min. før 30 dage før ændringerne træder i kraft.

I Medlemsbetingelserne kan der forekomme rettelser og/eller ændringer i henhold til de lovgivningsmæssige forhold. Ved nye faktiske- eller privatretslige forhold kan THE CLUB være nødsaget til at ændre medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer blive varslet min. 30 dage før ændringerne træder i kraft.

FITNESS & CARDIO I KLUBBEN

Med et fitness & cardio medlemskab i Klubben kan du benytte kredsløb- og styrketræningsudstyr samt MILON.

MEDLEMSKAB I KLUBBEN INKL. HOLDTRÆNING 
Med et træningsmedlemskab kan du benytte kredsløb- og styrketræningsudstyr og MILON samt deltage på holdtimer til en fast månedspris. Prisen afhænger af, hvilke typer holdtimer du ønsker at kunne deltage på.
I alle holdmedlemskaber er der inkluderet enten 12X eller 16X deltagelse på hold pr. måned. Såfremt du ønsker at kunne træne mere på holdtimerne, kan klippekort tilkøbes.
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelsen til næstkommende månedsbetaling. Bemærk, at alle løbende medlemskaber tillægges administrationsgebyr på kr. 10,00 pr. måned, der opkræves sammen med medlemskabet. 

Ved køb af medlemskab i perioden den 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Køber du medlemskab i perioden den 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via Reepay eller MobilePay. 

Kvittering for din oprettelse og løbende opkrævninger fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil.

MEDLEMSKAB I KLUBBEN – UNDER 18 år.

For unge under 18 år, kan medlemskab kun oprettes, såfremt en myndig værge tegner medlemskab for den unge. Værgen hæfter for al betaling af den unges medlemskab og/eller yderligere køb. 

FAMILIE MEDLEMSKAB I KLUBBEN
Er I mere end to personer i samme husstand, der ønsker at træne i Klubben, kan I opnå rabat på kr. 50,- pr. måned pr. medlem på alle typer medlemskaber. Juniorer mellem 13 og 15 år har dog begrænset adgang og kan ikke benytte det funktionelle træningsområde uden instruktør eller personlig træner.
Familiemedlemskaberne er betinget af, at alle personer, der er tilknyttet medlemskabet, har samme bopælsadresse.

Familiemedlemskaberne opkræves fra én medlemsprofil, og ændringer i medlemskaberne er medlemmernes eget ansvar. Ved oprettelse af løbende medlemskab betales der kontant for perioden fra oprettelsen til næstkommende månedsbetaling. Ved køb af medlemskab i perioden den 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Købes medlemskaberne i perioden den 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via Reepay eller MobilePay.

Kvittering for køb af medlemskaberne fremsendes til den mailadresse, som I har registreret på jeres profiler hos os. 

SENIOR MEDLEMSKAB  +65 år
Med Seniormedlemskab kan du frit benytte kredsløb- og styrketræningsudstyr og MILON samt deltage på op til 12X alm. holdtimer pr. md. til en fast månedspris.
Du har desuden mulighed for at deltage på særlige seniorhold.
Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk ved udgangen af hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette.
Ønsker du at deltage på HEAT og/eller REFORMER holdtimer kan dit medlemskab opgraderes eller du kan tilkøbe klippekort.

Kvittering for køb af dit medlemskab fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os. 
Ved oprettelse af løbende medlemskab betales der kontant for perioden fra oprettelsen til næstkommende månedsbetaling. Ved køb af medlemskab i perioden den 1. til den 20. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Købes medlemskaberne i perioden den 21. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via Reepay eller MobilePay.

OPSIGELSE AF DIT MEDLEMSKAB I KLUBBEN
Opsigelse af dit træningsmedlemskab kan ske via mail contact@theclubfitness.dk. 
Varslet for din opsigelse er løbende måned + en måned. Ved opsigelse af medlemskab 
modtager du via mail en kvittering herpå. 

KONTOOPLYSNINGER
Ved oprettelse af fri træningsmedlemskab registreres dine kontooplysninger på din profil. 
Det er afgørende, at disse data altid er korrekte, da vi ved manglende informationer kan være
nødsaget til at annullere medlemskabet. 
Såfremt du ønsker at ændre eller slette dine kortdetaljer vedr. dine betalinger, kan dette ske via eget login på hjemmesiden under fanen ”Medlemsoplysninger. Ønsker du hjælp hertil, kan administrationen kontaktes via mail eller telefon.

KONTANTKORT

Medlemskab, der er betalt forud for en periode, ophører automatisk ved udløb.

THE CLUB BOOTCAMPS (lukkede forløb)
Når du tilmelder dig THE CLUB bootcamps træner du fast et givet antal gange om ugen på lukkede hold. Disse forløb betales kontant ved tilmelding og ophører automatisk 6-12 uger efter startdato. Deltagere på bootcamps har ikke adgang til træning udover de lukkede hold, med mindre dette annoceres.

Kvittering for køb af BootCamp fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os. 

PAUSE FRA KLUBBEN

Med et løbende medlemskab eller kontantmedlemskab, har du mulighed for at sætte dit medlemskab i bero i op til 30 dage. Efter en endt pause, skal dit medlemskab igen være aktivt i minimum en måned, førend der igen kan oprettes en ny pause til dig.

Prisen for en pause kr. 99,-.

Kvittering for din bero periode fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os.

OPRETTELSEVed oprettelse af medlemskab betales kr. 99,00.

KLIPPEKORT
Vores klippekort kan benyttes til alle faciliteter. Du kan deltage på ét hold pr. klip eller træne i cardio- og styrkeområdet. Løbetiden på vores klippekort er 3 eller 6 måneder og der tilbagebetales ikke for ubrugte klip. Klippekort kan ikke sættes på pause.

TIL- OG AFMELDING AF HOLDTIMER
Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via vores app eller via www.theclubfitness.dk. Skulle du blive forhindret i at deltage på et hold, hvor du har reserveret plads, er det vigtigt, at du igen afmelder din booking og senest 6 timer før holdtimes start.

Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 75,00 pr. time.

FREMMØDE TIL HOLDTIME
Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før timens start, såfremt du vil være sikker på at beholde din plads. 

VENTELISTE
Når du booker hold, kan du opleve at blive tilmeldt venteliste, såfremt en time er fyldt. Bliver der ledig plads til dig, vil du senest 6 timer inden holdets start, modtage en mail med besked herom. Møder du op til en time, hvor du er registreret på ventelisten er det vigtigt, at du fremmøder dig hos personalet i receptionen.

PERSONLIG TRÆNINGS FORLØB
Personlig træning er tilkøb til medlemskab i THE CLUB. Personlig træning kan købes som forløb af enten 8 eller 12 ugers varighed.
Bliver du forhindret i at fremmøde til en aftalt personlig træningstime, skal afbud meddeles din træner senest 24 timer forinden.

Kvittering for dit køb fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os. 

KØB VIA DIN MEDLEMSKONTO 
Det er muligt at købe drikkevarer, merchandise eller andre produkter i Klubben via din medlemsprofil.

For at det vil være muligt at købe produkter via medlemsprofilen, skal dine kontooplysninger være tilknyttet din THE CLUB profil. Beløbet for dine køb opkræves hver måned sammen med beløbet for medlemskabet. Kredit maksimum er kr. 500,00 pr. måned. Kvittering for køb på medlemskontoen findes via login på din medlemsprofil.

DINE KONTAKTINFORMATIONER
For at vi kan komme i kontakt med dig er det afgørende, at vi har korrekte informationer registreret i vores system. – Ændres dine kontaktinformationer eller bankoplysninger, er det derfor vigtigt, at du opdaterer disse via theclubfitness.dk eller via hjælp fra personalet i receptionen.

BETALER DU FOR SENT?
Betaler du ikke for dit medlemskab og/eller andre ydelser til den aftalte tid, sendes rykkermail til dig, og du kan blive opkrævet et gebyr (link til priser). Betales der fortsat ikke, vil dit medlemskab blive ophævet uden varsel og sagen videregives til inkasso.

ÆNDRINGER I DIT MEDLEMSKAB
Såfremt der foretages ændringer i dit medlemskab, vil du blive informeret via den mailadresse som er registreret på din medlemsprofil hos os. Eventuelle prisændringer varsles min. 30 dage inden disse træder i kraft. Ændringer vil ligeledes blive annonceret på www.theclubfitness.dk.
Skulle du som følge af ændringer i dit medlemskab ønske at opsige dit medlemskab, kan dette ske jf. punktet ”opsigelse”. 

KLUBBENS REGLER
Alle medlemmer skal overholde THE CLUB´s gældende ”Klub regler”. Overtrædelse af reglerne kan medføre ekskludering/ophør af medlemskab.

DIN HELBREDSTILSTAND
Træning i THE CLUB sker på eget ansvar og du er selv ansvarlig for at din helbredstilstand tillader træning på holdaktiviteter og/eller i cardio- og styrketræningsarealer. Vi kan i THE CLUB ikke tage ansvar for personskader som følge af forkert træning, ulykker eller lignende.

VÆRDIER
Vi anbefaler, at du altid opbevarer værdigenstande i aflåst skab i omklædningsrummene under træning. THE CLUB bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

THE CLUB ER MEDLEM AF DFHO
THE CLUB Fitness er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) og efterlever DFHOs samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD). The Club Fitness medlemmer er under denne aftale forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. THE CLUB Fitness videregiver oplysning herom til ADD og en positiv prøve medfører endvidere udelukkelse på minimum 2 år fra træning i alle motionscentre, der efterlever DFHO´s samarbejdsaftale med ADD.

Du kan finde hele aftalen mellem DFHO og ADD samt læse meget mere om regler for doping på DFHO´s hjemmeside: https://dfho.dk/hvad-vil-vi/sund-traening/anti-doping  

PRIVATLIVSPOLITIK FOR THE CLUB

THE CLUBS DATAANSVAR
Vi behandler personfølsomme oplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.  Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE
THE CLUB er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

KONTAKT OPLYSNINGER
THE CLUB ApS.
Kontaktperson: Ditte Skov
CVR.nr. 37296651
M.D. Madsensvej 8
3450 Allerød
Telefonnr.: 88 77 76 00
Mail: contact@theclubfitness.dk
Website: www.theclubfitness.dk

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende personoplysninger: medlemsoplysninger, almindelige personoplysninger (registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, betalingsoplysninger, evt. almindelige oplysninger om forældre hvis medlemmet er et barn) og Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (CPR-nr., oplysninger om vægt, højde, fedtprocent og oplysninger om doping).

HER INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA
Normalt modtager vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, som f.eks. Anti Doping Danmark

THE CLUBS FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 
THE CLUB’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

FORMÅL
Formålet med behandling af medlemsoplysninger: 
THE CLUB’s medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, som led i THE CLUBS træningsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning . Desuden opfyldelse af lovkrav, levering af varer og ydelser du har bestilt og administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, 
vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

Udøvelse af træningsaktiviteter, herunder udfærdigelse af holdplaner 
Håndtering af dit medlemskab af THE CLUB
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af medlemsskab m.v. 
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
Brug af situationsbilleder taget i THE CLUB, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i THE CLUB.

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Anti Doping Danmark, sker i relevant og nødvendigt omfang. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter dit medlemskab er ophørt. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

SAMTYKKE
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af,
om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger.
Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder eller værge. Vores udgangspunkt er 15 år. 
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
I forbindelse med dine træningsaktiviteter kan der ske videregivelse af dine oplysninger til leverandør af fitnessudstyr med henblik på brug af sådanne oplysninger til automatisk indstilling af maskiner mv.

Der vil ske videregivelse af dine oplysninger mellem det træningscenter du træner i og THE CLUBS administrationsselskab, der forestår administrationen af dit medlemskab. Sådanne videregivelser sker alene til selskaber internt i THE CLUB koncernen og alene af hensyn til den praktiske administration af dit medlemskab. 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Eventuelle oplysninger om din højde, vægt, fedtprocent, træningsmæssige resultater og lignende, som vi alene behandler med dit samtykke, slettes når dit medlemskab af THE CLUB ophører. 
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af THE CLUB.
Visse almindelige medlemsoplysninger, herunder betalingsoplysninger, vil dog blive opbevaret i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af hensyn til overholdelse af bogføringslovgivningen.

DINE RETTIGHEDER
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse 
Retten til sletning 
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet
Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du under “kontaktoplysninger på den dataansvarlige”.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.